sampad club

سمپادی ها و همه...

مدارس استعداد های درخشان یزد

این مدرسه با نام شهید صدوقی درسال ۱۳۶۷کار خودرا شروع کرد و شامل مجموعه ای از مدارس راهنمایی|مدارس دبیرستان بود و برای مدارس دخترانه اش پیشوند فرزانگان را در نظر گرفت.

تا سال ۱۳۸۹ دبیرستان های این مدرسه فقط دارای کلاس های تجربی و ریاضی بود ولی در ابتدای سال تحصیلی ۹۰-۹۱ رشته ی انسانی را تشکیل داد.

در سال ۱۳۹۰ دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم برای پسران و حکیم زاده برای دختران دایر شد و استان یزد دارای دو مدرسه ی استعداد درخشان شد.فعلا در این دو مدرسه فقط دانش اموزان سال اول درس میخوانند ولی در سال های بعد دانش اموزان پایه های دیگر را خواهیم داشت.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط امیرحسین   |